Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Predstavljen model sufinanciranja odgojno-obrazovnih programa u ustanovama privatnih i vjerskih osnivača

Predstavljen model sufinanciranja odgojno-obrazovnih programa u ustanovama privatnih i vjerskih osnivača

 

 

Gradonačelnik Željko Burić obratio se danas javnosti na konferenciji za medije na temu financiranja odgojno-obrazovnih programa u ustanovama privatnih i vjerskih osnivača.

“Grad Šibenik iznio je javnosti model sufinanciranja boravka djece u odgojno-obrazovnim programima na način da je cijena za sve roditelje, bez obzira pohađa li njihovo dijete javnu ustanovu ili vrtić privatnog, odnosno vjerskog osnivača jednaka. Vjerujemo da je model dobar, pošten, da sve roditelje i djecu stavlja u jednak položaj i to je naša najvažnija poruka. Ostatak iznosa do pune ekonomske cijene djeteta sufinancirat će Grad Šibenik”, kazao je gradonačelnik Burić.

Ekonomsku cijenu smještaja djeteta u dječje vrtiće izračunava Povjerenstvo osnovano za navedenu namjenu u suradnji sa svakim od predstavnika privatnih i vjerskih osnivača.

“Cijena smještaja djeteta u dječje vrtiće jasno je definirana člankom 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, a uključuje troškove za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu  namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala.  S obzirom da smo cijenu utvrđivali na temelju zadnje cjelovite godine poslovanja svake ustanove, a to je 2021. godina, sve troškove smo sveli na sadašnje cijene množenjem istih s indeksima  rasta potrošačkih cijena, koji su službeno objavljeni od strane Državnog zavoda za statistiku, te smo na tako dobivenu cijenu ukalkulirali razumnu dobit poslodavca”, kazala je Nina Kursar, članica Povjerenstva.

Ovaj model sufinanciranja predočen je osnivačima privatnih i vjerskih odgojno-obrazovnih ustanova koje djeluju u gradu Šibeniku - DV Žižula, DV Sunce, DV Osmijeh, DV Brat Sunce i DV Blažena Hozana.

Navedene odgojno-obrazovne ustanove aktualnim ugovorima ostvaruju mjesečnu subvenciju po djetetu u iznosu od 900 kuna, za 645 djece, za koliko i skrbe. Budući da ustanove ne posluju u jednakim uvjetima, ni  njihove ekonomske cijene nisu jednake. Cijena bi po novom modelu za sve roditelje iznosila 90 eura (678 kn), a Grad bi sufinancirao ostatak iznosa do pune ekonomske cijene.

“Prošli tjedan su održani pojedinačni sastanci s predstavnicima privatnih i vjerskih osnivača, predočen im je navedeni model te, ukoliko prihvate ovaj oblik partnerstva, preostaju zaključni razgovori i definiranje subvencija”, kazala je Mirjana Žurić, resorna pročelnica i predsjednica Povjerenstva.

“Ovom prilikom se moram osvrnuti i na predstavnike roditelja koji posredstvom medija ili ‘tihim’ prosvjedima iskazuju svoje nezadovoljstvo. Upravo poštujući njih, ali prije svega i svu našu djecu, iznijeli smo prijedlog izjednačenja troška boravka djece u vrtićima za sve roditelje. Prilikom zadnjeg povećanja subvencije za djecu koja su upisana u ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje privatnih i vjerskih osnivača, od strane istih nije bila smanjena cijena za roditelje, stoga i jesmo pristupili novom modelu kojim bi roditelj definitivno bio trajno zaštićen. Također, ne može se dovoditi u vezu odnos osnivača prema vlastitoj ustanovi u kojoj je osnivač, u skladu sa zakonom,  dužan osigurati sve sadržaje potrebne za kvalitetan rad s privatnim poslovanjem. Sufinanciranje boravka djece u privatnoj ustanovi nije zakonska obveza jedinice lokalne samouprave, ali je mogućnost koju želimo pružiti našim sugrađanima. Javni novac ne smije se, bez jasnih i dokumentiranih kriterija, ulijevati u privatno poslovanje“, zaključio je gradonačelnik.

  Objavljeno: 21.11.2022, 14:19h