Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Rezultati upisa u predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Šibenik

Rezultati upisa u predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Šibenik

 

 

Nakon provedenih upisa, u 2024/25. pedagoškoj  godini vrtiće kojima je osnivač Grad Šibenik, Dječji vrtić Smilje i Dječji vrtić Šibenska maslina,  pohađat će ukupno 1.261 dijete, dok  je u prethodnoj godini bilo 1.143 djece. U obje predškolske ustanove ukupno je primljeno 363 novoupisane djece koja zadovoljavaju kriterije prednosti pri upisu.

226 prijava je odbijeno zbog nezadovoljavanja propisanih kriterija pri upisu, a 29 je neupisane djece koja su kriterije zadovoljila.

U Dječjem vrtiću Smilje primljeno je svih 157 djece, novih polaznika  koji zadovoljavaju uvjete upisa i bodovani su prema zakonski utvrđenim kriterijima prednosti (oba roditelja s prebivalištem na području grada Šibeniku, djeca s navršene četiri godine života, oba zaposlena roditelja, obitelj s više djece, djeca s poteškoćama itd.). Ukupno je pristiglo  295 molbi. 138 prijava nije zadovoljilo kriterije upisa, a odnose se na nepotpunu dokumentaciju, prebivalište, zaposlenja roditelja, liječnička uvjerenja, neprocijepljenost, itd.

Dječji vrtić Smilje u 2024/25. pedagoškoj godini pohađat će 614 djece, dok je prošle pedagoške godine bilo ukupno 593 djece. U ovoj predškolskoj ustanovi još nije završen žalbeni rok.

U Dječjem vrtiću Šibenska maslina ukupan broj primljene djece je 206. Pristigle su 323 prijave, od kojih je 117 odbijeno zbog nezadovoljavanja kriterija. Nakon završenog žalbenog roka ostalo je  29 neupisane djece koja zadovoljavaju kriterije upisa.

Ukupan broj djece koja će pohađati DV Šibenska maslina u 2024/25. pedagoškoj godini je 647, dok ih je prošle pedagoške godine 2023/24. bilo 550.

  Objavljeno: 07.06.2024, 11:36h