Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Sanacija prostora TEF-a provedena je u skladu s propisima, a plaža Banj je sigurna za kupače

Sanacija prostora TEF-a provedena je u skladu s propisima, a plaža Banj je sigurna za kupače

 

 

U Uredu gradonačelnika Grada Šibenika danas je održana konferencija za novinare na temu dezinformacija vezanih uz zemljište nekadašnje tvornice TEF u Šibeniku te plaže Banj koje su jučer putem medija plasirane u javnost. Na konferenciji su sudjelovali šibenski gradonačelnik Željko Burić, zamjenik gradonačelnika Danijel Mileta, direktorica tvrtke Batižele Nina Kursar, Lidija Bujas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije te zastupnik u Hrvatskom saboru Franko Vidović.

„Cilj našeg osvrta je biti potpuno transparentan i iskren, u prvom redu prema našim sugrađankama i sugrađanima, a onda prema svim gostima grada Šibenika te svima koje ova teme interesira. Sanacija onečišćenja tla nekadašnje tvornice Elektroda i ferolegura u Šibeniku se vodila u tri neovisna projekta prema programu sanacije, a počela je 2008. godine. Navedenim dokumentom kao kriterij onečišćenja tla definirana je granična vrijednost od 100 mg PAH/kg (policiklički  aromatski ugljikovodici) i 5.000 mg/kg mineralnih ugljikovodika predloženih na temelju propisa vezanih za gospodarenje otpadom. Sve tri istražene lokacije imaju manju količinu PAH/kg i bezopasne su za ljude“, kazao je gradonačelnik Željko Burić, dodavši kako je završno izvješće predano resornom  Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a u kojem je navedeno da je provedena sanacija obavljena u skladu s Programom sanacije te u skladu sa zakonima RH.

Gradonačelnik je dodao kako je provedena analiza ovlaštenog laboratorija, akreditiranog prema europskim normama koja je pokazala da je plaža Banj, kao i područje cijelog TEF-a sigurno.

„Sve ono što je bilo opasno, zbrinuto je sukladno Programu sanacije. Iskopan je opasni otpad s više od 1000 mg PAH/ kg te je koncem 2012. godine odvezen na termičku obradu u tvornicu Girk Kalun u Drnišu i završen u rujnu 2013. Ostala je  jedna lokacija katranske jame koja će tek biti sanirana u sklopu kompletne valorizacije prostora“, rekao je Burić.

Na prostoru TEF-a radi nalazi se bezopasni otpad, a sama plaža je sigurna za kupače jer se svake godine provode analize kakvoće vode koje pokazuju dobre i izvrsne rezultate. Od strane Europske banke za obnovu i razvoj odobrena je nova studija o stanju na TEF-u te će je raditi neovisna i ovlaštena tijela.

Zastupnik u Hrvatskom saboru  Franko Vidović, koji je u vrijeme sanacije obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Šibenika istaknuo je:  „Izrađena je studija Instituta Ruđer Bošković,  naručena od strane Grada Šibenika, a koju smo dobili u travnju 2011., dakle prije nego što se pristupilo projektu uređenja plaže. Tu studiju potpisuje sedam doktora znanosti, a voditelj tima bio je dr. sc. Neven Cukrov. Ona je pokazala da je prostor Banja apsolutno siguran za izgradnju plaže te za gradnju građevina za javnu i privatnu upotrebu. Nadležne institucije ove države su rekle da je zemljište TEF-a upotrebljivo. Neka se moji Šibenčani zapitaju zašto su područje TEF-a i plaža Banj meta?“

Lidija Bujas iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije navela je kako Zavod provodi istraživanje na plaži Banj prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje koja točno definira parametre istraživanja. To su meteorološki pokazatelji, temperatura zraka i mora, slanost te mikrobiološki pokazatelji.

„Kad je počeo projekt plaže Banj, radili smo ispitivanja prije nego je plaža na tom mjestu uređena. Rezultati su bili zadovoljavajući. Na dvije točke godišnje se provede 20 istraživanja. Svi ti rezultati su vidljivi na aplikaciji kakvoća mora na plažama. Ocjena kakvoće mora se ocjenjuje na četiri stupnja: izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. Godine 2022. kakvoća mora na plaži Banj je proglašena izvrsnom“, kazala je Bujas.

  Objavljeno: 20.02.2023, 15:32h