Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Suhozidni park Srima

Suhozidni park Srima

 

 

Sutra, 26. travnja, s početkom u 19 sati u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić dr. Jadran Kale održat će predavanje “Suhozidni park Srima. Organizator je udruga Težački dom, čiji je inicijator i osnivač uz Zdenku Gugo i Zdenku Šimpragu, upravo Jadran Kale. Cilj udruge je promicanje šibenske težačke tradicije. Težački dom će svoj prvi prostor vjerojatno imati u dijelu kompleksa kuće Matavulj, tamo gdje je bila zubna stanica.  Udruga se obvezala da će prostor urediti i privesti svrsi, a osnovna svrha je edukacija civilnog društva s muzejskim elementima.

Suhozid je građevina od prirodnog kamena bez korištenja morta. Postoje razne svrhe: kao zid, kao ograda oranice ili pašnjaka (u južnoj Europi, Hrvatskoj, Irskoj, i Švicarskoj i u Austriji), u gradnji bunara u gradnji putova.

Suhozid ima prije svega uporabnu zadaću, a potom estetsku. Suhozidi su idealno rješenje za nagnute terene, te su atraktivni potporanj kod terasiranja kosina.  Za gradnju suhozida prikladne su sve vrste prirodnog kamena, tako se tradicionalno mediteranski suhozid sastoji isključivo od samog kamena. Suhozid može biti sastavni dio kamenjara, kao njegova baza ili oslonac.

Šibensko područje, inače je, izrazito suhozidni kraj. Većina suhozida na ovom području nastala je u 19. stoljeću agrarnom reformom, no srimski suhozidi daleko su stariji, nastali su stoljećima ranije.

Srima je raritetan lokalitet. Tamošnji suhozidi pričaju tisućljetnu priču o životu na tom području, tamo postoji pojava najsličnija onome što postoji na Hvaru, Faroskoj hori. Uz postojanje ranokršćanske dvojne bazilike, pa crkvice Gospe Srimske to jer izniman lokalitet, na kojem bi, smatra dr. Kale trebalo organizirati nastavu za školsku djecu.

  Objavljeno: 25.04.2012, 07:53h