Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Objavljen Javni poziv za financiranje održavanja šumskih cesta u vlasništvu malih šumoposjednika

Objavljen Javni poziv za financiranje održavanja šumskih cesta u vlasništvu malih šumoposjednika

 

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Prihvatljiva su ulaganja u radove održavanja ceste šire od 3 m koja ima gornji stroj od kamena ili tucanika.

Neprihvatljiva su ulaganja u radove održavanja: ceste koja je javno dobro i proteže se na dvije ili više katastarskih čestica, ceste s pristupnim dijelom na katastarskoj čestici koja nije šuma ili šumsko zemljište i koji dio je duži od 1/3 njezine ukupne dužine ili ceste koja prolazi kroz šume u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sve dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni poziv mogu se zatražiti isključivo u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektoru za šume privatnih šumoposjednika u pisanom obliku putem e-pošte privatne.sume@mps.hr.

Rok za podnošenje prijave traje do 20. ožujka 2023. godine, a tekst Javnog poziva možete pronaći u privitku ispod ovog teksta.

  Objavljeno: 24.01.2023, 14:29h

 

  PREGLED DOKUMENATA