Službene stranice Grada Šibenika

šibenik.hr

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika

PRATITE NAS NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA
Održana 21. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika

 

 

Na Veleučilištu u Šibeniku danas je, uz pridržavanje epidemioloških mjera i uputa HZJZ-a, održana 21. sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika. Gradski vijećnici u sklopu Dnevnog reda usvojili su rebalans Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu. Slijedom okolnosti vezanih uz pojavu pandemije korona virusa Covid-19 na teritoriju Republike Hrvatske pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu koji je smanjen za 51.250.000,00 kn.

Vijećnici su usvojili i točke Dnevnog reda koje su vezane uz spomenuti rebalans; Izmjena odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2020. godinu, Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2020. godini, Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2020. godini, Odluka o izmjenama i dopunama Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2020. godinu, Odluka  o II. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2020. godinu, Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2020. godinu, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2020. godinu te Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2020. godinu.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Šibenika za kapitalne investicije i EU projekte. Grad Šibenik zadužit će se putem dugoročnog namjenskog kunskog kredita u iznosu 27.500.000,00 kn za realizaciju sljedećih kapitalnih investicija i EU projekata: Bežična gradska mreža i videonadzor; Rekonstrukcija bivšeg kina Odeon u višenamjensku dvoranu; Izgradnja Dječjeg vrtića Ljubica; Uređenje dječjih i sportskih igrališta; Projekt izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Podi te Hrvatski centar koralja na Zlarinu. Kredit će Grad Šibenik vraćati 12 godina u koje su uključene i dvije godine počeka od isteka roka korištenja, tako da prva rata dospijeva 1. travnja 2024. godine.

U nastavku sjednice većinom glasova prihvaćen je prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik d.o.o.  Također je usvojen prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Šibenika i njezinom pravnom statusu.

Većinom glasova za ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika na mandat od četiri godine imenovana je Vlasta Ćaleta. Prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Grada Šibenika.

Vijećnici su usvojili Odluku o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika te prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca. Na sjednici su primili na znanje i sljedeća izvješća o radu: Izvješće o radu i ostvarenom programu s financijskim izvješćem Galerije sv. Krševana  Šibenik za 2019. godinu; Godišnje izvješće o stanju društva i Financijskog izvještaja Zelenog grada d.o.o. Šibenik za 2019. godinu; Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje   d.o.o.  Šibenik za 2019. godinu ; Godišnje izvješće o poslovanju za 2019. godinu s  financijskim izvještajem Bikarca d.o.o.  Šibenik te Izvješće o poslovanju i stanju društva s financijskim izvješćem  TEF d.d. Šibenik za 2019.  godinu.

Uoči početka rasprave o točkama Dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika u sklopu tzv. Aktualnog sata.

  Objavljeno: 31.07.2020, 13:44h

 

PRATITE NAS NA
DRUŠTVENIM MREŽAMA