Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Organizacija rada Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika tijekom epidemije koronavirusa

Organizacija rada Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika tijekom epidemije koronavirusa

 

 

Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika, sukladno Odluci o organizaciji rada pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, donijelo je Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena.

 

Rad Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika organizirat će se sukladno provedenoj trijaži među korisnicima, utvrđenim egzistencijalnim potrebama svakog pojedinog korisnika i u odnosu na sve resurse u ustanovi, ljudske i druge.

 

Egzistencijalne potrebe korisnika koje će se pružati su: dostava/nabava namirnica ako ih, i kad ima u trgovinama, dostava lijekova, dostava gotovog obroka, nakon usmenog kontakta ispred ulaznih vrata, osim onih korisnika koji nisu u mogućnosti doći do vrata (nepokretni, polupokretni ili nisu funkcionalno u mogućnosti otvoriti posude s hranom) kojima će se dostava izvršiti u kući.

 

Čišćenje stana/prostora gdje korisnik boravi se, privremeno odgađa, osim kod, utvrđeno, pojedinih korisnika koji nemaju nikoga, ali u smanjenom opsegu.

 

Svi radnici, od ravnateljice, voditeljice organizacije pružanja usluga pomoći u kući, voditeljice organiziranih dnevnih aktivnosti, gerontodomaćica i vozača, će od 23. ožujka 2020. godine raditi za korisnike i s korisnicima prema, utvrđenom rasporedu, koji će biti podložan promjeni u odnosu na, vrstu, broj i opseg potreba i socijalnih usluga kod korisnika, na terenu i u prostoru ustanove.

 

Rad će se organizirati u obliku direktnog odlaska kod korisnika točno određenih radnika, dok će ostali biti kod kuće na raspolaganju. U prostoru ustanove će se određeni radnici smjenjivati i osigurati stalnu dostupnosti korisnicima na brojeve:

 

Ø  022 333 332

Ø  099 886 2007

  Objavljeno: 23.03.2020, 11:56h