Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Predloženi ovogodišnji kandidati za dodjelu nagrada i priznanja Grada Šibenika

Predloženi ovogodišnji kandidati za dodjelu nagrada i priznanja Grada Šibenika

 

 

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Gradskog vijeća Grada Šibenika utvrdio je prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja u povodu Dana grada Šibenika.

Kandidati koji će biti predloženi Gradskom vijeću na glasovanje su sljedeći:

NAGRADA GRADA ŠIBENIKA ZA ŽIVOTO DJELO

  • Jakov Labor - za zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu


NAGRADA GRADA ŠIBENIKA

  • Caritas Šibenske biskupije – za osobit doprinos u socijalnoj i duhovnoj pomoći građanima u vremenu pandemije COVID 19
  • fra Ivan Bradarić - za doprinos u području religijske kulture


PLAKETA GRADA ŠIBENIKA

  • Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“- povodom 10. obljetnice rada na očuvanju šibenske graditeljske baštine
  • don Oleg Petrović - za dugogodišnje zalaganje u očuvanju sakralne baštine na području Šibenika i Šibenske biskupije
  • Anka Bačelić - za trajnu općepriznatu djelatnost
  • Boriš Štrkalj - za razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma grada Šibenika
  • Javna vatrogasna postrojba Grada Šibenika- za zaštitu i očuvanje potreba društva  i profesionalno djelovanje
  • Igor Bergam - za znatan doprinos razvoju grada Šibenika na području kulturnog i društvenog djelovanja


PRIZNANJE POČASNOG GRAĐANINA GRADA ŠIBENIKA

  • Gabrijela Novak Dedić - za umjetničku i svekoliku promociju grada Šibenika


„Pjevana u imenu Šibenik, u kamen uklesana vječna tebi u čast darovana“

O predloženim kandidatima glasovat će gradski vijećnici na sljedećoj radnoj sjednici koja je predviđena  u srijedu, 15. rujna 2021. godine.

  Objavljeno: 10.09.2021, 11:30h