Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda

Radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda

 

 

Iz Vodovoda i odvodnje Šibenik obavještavaju potrošače da će se u periodu od 12. listopada do 5. studenog 2021. g. odvijati radovi na izgradnji devijacije magistralnog cjevovoda  kroz nerazvrstanu cestu 610800 Jadrtovac - Žaborić na cesti D8.

Elaboratom regulacije prometa za izvedbu građevine izrađena  je privremena regulacija prometa prilikom izvođenja radova na devijaciji postojećeg magistralnog cjevovoda  DN300  od postojećeg okna za Jadrtovac kroz lokalnu gradsku prometnicu 610800 do obuhvata rekonstrukcije raskrižja Žaborić na cesti D-8“. Obuhvat radova vidljiv je u grafičkim prilozima elaborata. Predviđeno je pet faza izvođenja radova.

FAZE 1 - 5 se odnose na uzdužni iskop rova i asfaltiranje nerazvrstane prometnice 610800 u prometnom traku u smjeru Žaborić D8 - Jadrtovac. Duljina obuhvata radova po pojedinoj fazi je do cca. 150 m.

Obzirom na opće karakteristike ceste (tlocrtni i vertikalni elementi, poprečni profil ceste, duljine preglednosti, obim prometa, operativne brzine na dionici ceste i sl.) predviđena je privremena regulacija prometa vertikalnom prometnom signalizacijom.

Za vrijeme radova faza 1 - 5  promet će se odvijati naizmjenično slobodnim prometnim trakom, reguliran semaforizacijom a obveza je izvođača omogućiti nesmetan prolaz vozila interventnih službi.

Prilikom izvođenja radova izvođač će prilagoditi nesmetan rad ljudi i strojeva.

Položaj planiranog zahvata (zona izvođenja radova) i lokacije postavljanja znakova privremene regulacije prometa vidljivi su u grafičkim prilozima projekta. (PREUZMI grafički prilog)

  Objavljeno: 11.10.2021, 16:32h