Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Započeo postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna (IX.) GUP-a grada Šibenika

Započeo postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna (IX.) GUP-a grada Šibenika

 

 

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području grada Šibenika da je započeo postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika (u daljnjem tekstu: GUP), temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, 06/20) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (IX.) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“, 12/20.)

Poradi što kvalitetnije izrade GUP-a koja se želi postići pozivaju se svi zainteresirani da do 5. studenog 2021. godine podnesu svoje zahtjeve/prijedloge poštom ili osobno na adresu Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik. Zahtjevi koji su do sad podneseni su u obradi i ne trebaju se ponavljati.

  Objavljeno: 08.10.2021, 13:50h