Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

2. Sjednica Gradskog vijeća 2017. - 2021.

  Datum održavanja sjednice: 25.07.2017, 09:00h

 •  002-Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016.pdf (LINK)
 •  001-Godinji izvjetaj o izvrenju Prorauna Grada ibenika za 2016.pdf (LINK)
 •  003-Izvjece o izvrenju Programa odravanja komunalne infrastrukture na podruju Grada ibenika u 2016.pdf (LINK)
 •  004-Izvjece o izvrenju Programa gradnje objekata i ureaja komunlane infrastrukture u 2016 godini.pdf (LINK)
 •  005-Izvjece o izvrenju Programa javnih potreba u kulturi tehnikoj kulturi i znanosti za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  006-Izvjece o izvrenju Programa javnih potreba u predkolskom odgoju i obrazovanju grada ibenika za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  007-Izvjece o izvrenju Programa zdravstvene zatite i pomoci socijalno ugroenim nemocnim i drugim osobama Grada ibenika za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  008-Izvjece o izvrenju Programa javnih potreba u sportu Grada ibenika za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  009-Prijedlog Odluke o prodaji dionica Hrvatskog nogometnog kluba ibenik sdd u vlasnitvu Grada ibenika.pdf (LINK)
 •  010-Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduenje trgovakom drutvu Gradski parking doo za izgradnju podzemne javne garae Poljana.pdf (LINK)
 •  011-Prijedlog Pravilnika o nainu provedbe postupka jednostavne nabave.pdf (LINK)
 •  012-Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora lanova Savjeta mladih Grada ibenika.pdf (LINK)
 •  013-a-Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra est zem 4106-5 KO Krapanj.pdf (LINK)
 •  013-b-Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra est zem 5153-13 KO Konjevrate.pdf (LINK)
 •  013-c-Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra est zem 2535-1 KO Jadrtovac.pdf (LINK)
 •  013-d-Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra est zem 848-63 KO ibenik.pdf (LINK)
 •  014-a-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja GV G.pdf (LINK)
 •  014-b-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za plan financije i gradsku imovinu GV G.pdf (LINK)
 •  014-c-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za prostorno ureenje komunalno gospodarstvo i stambene odnose GV G.pdf (LINK)
 •  014-d-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za gospodarstvo GV G.pdf (LINK)
 •  014-e-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave GV G.pdf (LINK)
 •  014-f-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za suradnju s opcinama gradovima regijama i meunarodnu suradnju GV G.pdf (LINK)
 •  014-g-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za drutvene djelatnosti GV G.pdf (LINK)
 •  014-h-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za zatitu okolia GV G.pdf (LINK)
 •  014-i-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za prigovore i tube GV G.pdf (LINK)
 •  014-j-Prijedlog Rjeenja o izboru Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja GV G.pdf (LINK)
 •  015-Izvjece o poslovanju i stanju drutva Tvornice elektroda i ferolegura dd ibenik za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  016-Godinje izvjece o stanju drutva s godinjim financijskim izvjetajem za 2016 Vodovoda i odvodnja ibenik.pdf (LINK)
 •  017-Godinje izvjece o stanju drutva i Financijski izvjetaj Gradska istoca doo ibenik za 2016.pdf (LINK)
 •  018-Izvjece o poslovanju za 2016 godinu s financijskim izvjetajem Bikarac doo ibenik.pdf (LINK)
 •  019-Izvjece o radu s financijskim izvjecem Podi ibenik doo za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  020-Izvjetaj o poslovanju Drutva i Financijski izvjetaj Gradskog parkinga doo za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  021-Izvjece o poslovanju i Financijsko izvjece empresa doo ibenik za 2016.pdf (LINK)
 •  022-Izvjece o poslovanju s financijskim izvjecem za 2016 godinu Zelenilo doo ibenik.pdf (LINK)
 •  023-Izvjece o radu s financijskim izvjecem Muzeja Grada ibenika za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  024-Izvjece o radu s financijskim izvjecem Gradske knjinice Juraj igoric ibenik za 2016.pdf (LINK)
 •  025-Izvjece o radu i financijsko izvjece Hrvatskog narodnog kazalita u ibeniku za 2016.pdf (LINK)
 •  026-Izvjece o radu sa financijskim izvjecem Javne ustanove portski objekti ibenik za 2016 godinu.pdf (LINK)
 •  027-Izvjece o radu i ostvarenom programu sa financijski izvjecem Galerije svetog Krevana ibenik u 2016.pdf (LINK)
 •  028-a-Prijedlog Zakljuka o prihvacanju izvjeca o koritenju sredstava tekuce priuve Prorauna Grada ibenika za mjesec oujak 2017.pdf (LINK)
 •  028-b-Prijedlog Zakljuka o prihvacanju izvjeca o koritenju sredstava tekuce priuve Prorauna Grada ibenika za mjesec travanj 2017.pdf (LINK)
 •  028-c-Prijedlog Zakljuka o prihvacanju izvjeca o koritenju sredstava tekuce priuve Prorauna Grada ibenika za mjesec svibanj 2017.pdf (LINK)
 •  Poziv za 2 sjednicu Gradskog vijeca Grada ibenika.pdf (LINK)
 •  Zapisnik 1 konstituirajuce sjednice Gradskog vijeca Grada ibenika.pdf (LINK)
 •   PREGLED DNEVNOG REDA
    Najava održavanja sjednice:  

  2. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika održat će se 25.  srpnja 2017 (utorak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici.