Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Dječji vrtić Ljubica

Dječji vrtić Ljubica

 

  OPIS PROJEKTA

Grad Šibenik krajem siječnja 2019. godine naručio je izradu projektne dokumentacije za Dječji vrtić Ljubica u Crnici.

Vrijednost ugovora o izradi projektne dokumentacije iznosi 193.750,00 kuna. Rok za izradu je 60 dana.

Pružatelj usluge se obvezuje izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju Glavnog i Izvedbenog projekta, prema Idejnom projektu koji je izradila tvrtka Izgradnja projekt d.o.o. iz Šibenika.

Grad Šibenik ostvario je sredstva za navedenu dokumentaciju prijavom na natječaj Ministarstva za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Planirana zgrada dječjeg vrtića na parceli ukupne površine od 1490 m2 sastojat će se od podruma, prizemlja, 1. kata, te ravnog krova sa izlazom na isti, na kojemu je uređena zelena površina igrališta .