Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Izgradnja novog Vatrogasnog doma

Izgradnja novog Vatrogasnog doma

 

  OPIS PROJEKTA

Izgradnja Novog Vatrogasnog doma Grada Šibenika planira se na k.č. 4523/22, k.o. Šibenik, površine 17.297 m2, koja se nalazi u zoni bivše vojarne Bribirskih knezova.

 Potreba za novom zgradom vatrogasnog doma proizlazi iz neadekvatnih uvjeta za obavljanje vatrogasnih zadataka na lokaciji na kojoj su vatrogasci Grada Šibenika sada smješteni. To se prvenstveno odnosi na prometnu gužvu u ljetnim mjesecima, ali i na nedostatak prostora u zgradi i oko nje.

Realizacijom projekta znatno će se povećati efikasnost djelovanja vatrogasne postrojbe Grada Šibenika.

Obzirom da za izradu projekta vatrogasnog doma, nema obvezujućih propisa, to je njegova izrada temeljena na iskustvu i potrebama predstavnika vatrogasne postrojbe, te na njihovoj aktivnoj uključenosti u koordinaciju prilikom njegove izrade.

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika sastoji se od ukupno šezdeset vatrogasaca, a predviđa se i povećanje tog broja. U radnoj smjeni je prisutno uglavnom petnaest vatrogasaca, a svi potrebni prostori dimenzionirani su da zadovoljavaju potrebe minimalno 50% postrojbe.

Zgrada se planira na građevnoj Zgrada ima građevinsku bruto površino od 3.554,62 m2, a na građevnoj parceli zauzima površinu od 2.342,94 m2. Dužina zgrade je 89,02 m, širina joj je 37,61 m, a visina 16,06 m (toranj).

Zgrada se sastoji od podruma (samo dio tlocrtne površine zgrade), prizemlja i 1. Kata, dok vatrogasni toranj, uz to ima još i 2.kat, 3.kat I 4. kat u svrhu izvođenja vatrogasnih vježbi.

U prizemlje su smješteni sadržaji: garaža, spremišta zaštitne opreme, spremište rezervne i skupne zaštitne opreme, servis vatrogasnih aparata sa spremištem, skladište za pjenila i retardante, autoradionica, praonica, toranj, servis dišnih aparata, hall, hodnik, dnevni boravak i kuhinja, fitnes, apartmani i spremište čistačice.

Na 1. kat su smješteni slijedeći sadržaji: hall, učionica, hodnici, spavaonice, garderoba, sanitarni čvorovi, tuševi, arhiv, uredi, operativna soba, prostor za odmor, PVS dvorana, sanitarni čvorovi, prostor čistačice, balkon i toranj.

U svaku garažu može se smjestiti dva vozila po dužini, koja mogu djelovati istovremeno i pojedinačno bez ograničenja, jer je pristup u garaže omogućen sa obje strane.

Prostorija sa zaštitnom opremom projektirana je neposredno uz garaže. U toj prostoriji su dva stupa za spuštanje vatrogasaca iz spavaonica na katu i jedan sanitarni čvor. Dnevni boravak sa priručnom kuhinjom smješten je u neposrednu blizinu prostorije sa zaštitnom opremom, čime je omogućen brz pristup vatrogasaca zaštitnoj opremi. Na taj način omogućena je maksimalna učinkovitost vatrogasne postrojbe u najkraćem mogućem vremenu.

Osnovni sadržaji smješteni na katu su spavaonice vatrogasaca u smjeni i operativni centar. Spavaonice su projektirane na način da se omogući najbrži mogući pristup stupovima za spuštanje. Dimenzionirane su za četiri kreveta. U blizini spavaonica nalazi se garderoba sa sanitarnim čvorom i tuševima. Garderobu je projektirana za 86 vatrogasnih garderobnih ormarića.

Prostor za vježbu i obuku vatrogasaca u zatvorenom  smješten je u prizemlju građevine.

Toranj za vježbu i obuku vatrogasaca na otvorenom smješten je u dijelu građevine u kojem vježba vatrogasaca ne ometa ostale djelatnike.

Vertikalna komunikacija između podruma i 1. kata odvija se stubištem, a od prizemlja do 1. kata i liftom za osobe slabije pokretljivosti.

U vatrogasnom tornju, od podruma do 4. kata, vertikalna komunikacija je dvokrakim stubištem.