Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Provedbeni program Grada Šibenika za razdoblje 2021-2025

Provedbeni program Grada Šibenika za razdoblje 2021-2025

 

  OPIS PROJEKTA

Dokument Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021.-2025. je dokument koji se sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika i kao takav vrijedi za taj mandat. Programom su definirane mjere, aktvnosti i razvojni projekti Grada Šibenika za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. povezani s Proračunom.

Dokument Provedbeni program za mandatno razdoblje 2021.-2025. je dokument koji se sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika i kao takav vrijedi za taj mandat. Programom su definirane mjere, aktvnosti i razvojni projekti Grada Šibenika za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. povezani s Proračunom.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

  PREGLED DOKUMENATA