Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Građane zanima

Red kod gradnje, istovara i utovara roba i materijala

Mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište,a privremeno se mogu koristiti i dijelovi javne površine

  20.08.2013. 08:08h


Solaris, TEF, i parkiralište bazena Crnica na raspolaganju turistima

Od 1. srpnja do 31. kolovoza

  02.07.2013. 14:30h


Tržnice na malo

Prema Odluci o komunalnom redu

  17.06.2013. 09:15h


Uređenje i održavanje zelenih površina

Javne zelene površine moraju se održavati tako da služe svrsi kojoj su namijenjene i svojim izgledom
uljepšavaju naselje

  03.06.2013. 13:07h


Orijentacijski planovi, javni satovi, telefonske govornice, objekti javne rasvjete i slični objekti

Smiju se izgrađivati ili postavljati samo na osnovi odobrenja nadležnog upravnog tijela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

  21.05.2013. 08:44h


Održavanje čistoće i čuvanje javnih površina

Ručno i strojno pometanje, pranje, čišćenje odvodnih jaraka i slivnika, postavljanje, pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica za otpad, uklanjanje svih vrsta glomaznog otpada, odvoz skupljenog otpada na odlagalište

  22.04.2013. 08:47h


Kolodvori, luke, stajališta i parkirališta

Prema Odluci o komunalnom redu

  11.04.2013. 10:01h


Troškovi usluga promidžbe i informiranja

Troškovi Grada Šibenika u 2012. i 2013. godini.

  02.04.2013. 14:19h


Isticanje zastava i ukrasnih obilježja

U dane državnih blagdana, na Dan Grada Šibenika, u danima žalosti i u drugim prilikama utvrđenim zakonom

  13.03.2013. 07:53h


Javno oglašavanje

Smatra se postavljanje plakata, oglasa, transparenata, obavijesti, proglasa i osmrtnica

  05.03.2013. 08:11h