Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Šibenika

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ŠIBENIKA

KLASA: 012-02/23-01/6
URBROJ: 2182-1-02-23-1

Šibenik, 4. travnja 2023.

OBAVIJEST          

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave  KLASA: 022-03/23-04/114, URBROJ: 50301-21/32-23-2 od 30. ožujka 2023. raspisani su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne )samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Državno izborno povjerenstvo obvezatnom uputom br. M II od 30. ožujka 2023. godine odredilo je redoslijed izbornih radnji i tijek rokova, tako da se prema istoj uputi prijedlozi lista kandidata za izbore članova vijeća nacionalnih manjina i prijedlozi kandidatura za izbore predstavnika nacionalnih manjina moraju dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od dvanaest dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do dana 15. travnja 2023. godine do 24,00 sati.

Sjedište Gradskog izbornog  povjerenstva je u zgradi Općinskog suda u Šibeniku, na adresi Stjepana Radića 81, prizemlje, soba 17,  radi zaprimanja prijedloga lista kandidata i kandidatura:

  • Broj telefona: 022-209-127
  • Broj telefaksa: 022-212-894
  • E mail adresa: gip.sibenik@izbori.hr    

Gradsko izborno povjerenstvo sukladno uputi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,  radi zaprimanja lista kandidata za izbore članova vijeća nacionalnih manjina i prijedloga kandidatura za izbore predstavnika nacionalnih manjina biti će dežurno u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva u razdoblju:

  • od 4. travnja 2023. do 07. travnja 2023. od 09,00 do 15,30 sati, u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Šibenika,    
  • od 08. travnja 2023. do 10. travnja 2023. od 09,00 do 13,00 sati u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Šibenika, (uz prethodni kontakt)

a) MIRKO ŠKARICA, predsjednik GIP-a  Šibenik, mob 098 276 637  

b) IRIS ŽIVKOVIĆ, zamjenica predsjednika GIP-a Šibenik, mob 091 556 3151

  • od 11. travnja 2023. do 13. travnja 2023. od 09,00 do 15,30 u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Šibenika,    
  • od 14. travnja 2023 od 09,00 do 20,00 sati u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Šibenika,
  • od 15. travnja 2023. od 09,00 do 24,00 u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Šibenika     

PREDSJEDNIK
Mirko Škarica

  PREGLED DOKUMENATA