Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Kratke upute o postupanju vezane za prijavu štete od požara

Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini od 13. do 18. srpnja 2022. godine nastala šteta uzrokovana požarom, mogu prijaviti štetu na imovini.

Šteta se prijavljuje na ispunjenom PN obrascu - PRILOG 2, koji se može preuzeti:

  • na www.sibenik.hr (DOCX verzija - dokument možete preuzeti na dnu stranice),
  • u pisarnici Gradske uprave na adresi: Trg palih branitelja Domovinskog rata 1., u Šibeniku (Krešimirov dom)

ISPUNJENI obrazac dostavlja se:
a) slanjem na e-mail: civilnazastita@sibenik.hr

ili

b) poštom na adresu:

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik

ROK PRIJAVE ŠTETA RAČUNA SE:

  • od 26. srpnja 2022. godine u 00:00 sati do 02. kolovoza 2022. godine u 24:00 sata.

Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti putem e-maila: civilnazastita@sibenik.hr

TKO ISPUNJAVA OBRAZAC:

  • FIZIČKE OSOBE: Vlasnici nekretnina ispunjavaju obrazac za nekretnine u svom vlasništvu.

Ako se radi o suvlasnicima oni zajednički podnose prijavu.

Na obrazac se upisuju po redu imena suvlasnika i po tom redu se upisuju OIB-i i adrese. Također je potrebno zajednički potpisati obrazac.

Ukoliko vlasnik ili suvlasnici oštećenih objekata nisu u mogućnosti sami podnijeti prijavu iz opravdanih razloga, prijavu mogu u pisanom obliku podnijeti punomoćnici tih osoba putem pošte, uz prijavu potrebno priložiti punomoć. 

Vlasnici pokretnina podnose prijavu za svoje pokretnine

  • PRAVNE OSOBE: podnose na objektima u svom vlasništvu.

Ukoliko se prijava radi preko internetskih stranica može se skenirati pečat i staviti ga na prijavu.
Pravne osobe koje su u zakupu – za objekte u zakupu podnosi prijavu zakupodavac.

  PREGLED DOKUMENATA