Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Kratke upute o postupanju vezane za prijavu štete od požara

Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini od 13. do 18. srpnja 2022. godine nastala šteta uzrokovana požarom, mogu prijaviti štetu na imovini.

Šteta se prijavljuje na ispunjenom PN obrascu - PRILOG 2, koji se može preuzeti:

  • na www.sibenik.hr (DOCX verzija - dokument možete preuzeti na dnu stranice),
  • u pisarnici Gradske uprave na adresi: Trg palih branitelja Domovinskog rata 1., u Šibeniku (Krešimirov dom)

ISPUNJENI obrazac dostavlja se:
a) slanjem na e-mail: civilnazastita@sibenik.hr

ili

b) poštom na adresu:

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik

ROK PRIJAVE ŠTETA RAČUNA SE:

  • od 26. srpnja 2022. godine u 00:00 sati do 02. kolovoza 2022. godine u 24:00 sata.

Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti putem e-maila: civilnazastita@sibenik.hr

TKO ISPUNJAVA OBRAZAC:

  • FIZIČKE OSOBE: Vlasnici nekretnina ispunjavaju obrazac za nekretnine u svom vlasništvu.

Ako se radi o suvlasnicima oni zajednički podnose prijavu.

Na obrazac se upisuju po redu imena suvlasnika i po tom redu se upisuju OIB-i i adrese. Također je potrebno zajednički potpisati obrazac.

Ukoliko vlasnik ili suvlasnici oštećenih objekata nisu u mogućnosti sami podnijeti prijavu iz opravdanih razloga, prijavu mogu u pisanom obliku podnijeti punomoćnici tih osoba putem pošte, uz prijavu potrebno priložiti punomoć. 

Vlasnici pokretnina podnose prijavu za svoje pokretnine

  • PRAVNE OSOBE: podnose na objektima u svom vlasništvu.

Ukoliko se prijava radi preko internetskih stranica može se skenirati pečat i staviti ga na prijavu.
Pravne osobe koje su u zakupu – za objekte u zakupu podnosi prijavu zakupodavac.

  PREGLED DOKUMENATA