Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Osoba zadužena za nepravilnosti

Ovom odlukom imenuje se ANTE GALIĆ, dipl. iur., v.d. pročelnika Tajništva Grada-Tajnik Grada Šibenika, osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Šibeniku.

Imenovana osoba iz točke I. ove Odluke obavezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju, i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.
  PREGLED DOKUMENATA