Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Poziv građanima Šibenika na ispunjavanje ELoGE ankete

Grad Šibenik sudjeluje u projektu Europske oznake izvrsnosti upravljanja (ELoGE) u Hrvatskoj, sa željom da procijeni usklađenost svoga rada sa standardima dobrog demokratskog upravljanja kako ih određuje Vijeće Europe.

Ulogu u projektu imaju i građani koji ispunjavanjem javno dostupnog anketnog upitnika ocjenjuju 12 načela djelovanja lokalne samouprave.

Pozivamo građane da se uključe u ispunjavanje anketnog upitnika u kojem je 12 pitanja s ponuđenim odgovorima. Procijenjeno vrijeme ispunjavanja je do 5 minuta.

Krajnji rok za ispunjavanje je 25. svibanj 2022.

Upitnik za građane dostupan je na poveznici: https://forms.gle/519pEjWsiqcjZTNg6

Europsko udruženje za lokalnu demokraciju ALDA i njezin lokalni partner RaveCon iz Zagreba provode projekt Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (The European Label of Governance Excellence, ELoGE) u Hrvatskoj. Sa željom da procijeni usklađenost svoga rada sa standardima dobrog demokratskog upravljanja kako ih određuje Vijeće Europe u projekt se uključio i Grad Šibenik.

Projekt je osmišljen da podrži poboljšanje učinka i pružanja visokokvalitetnih usluga u sustavu lokalne samouprave, a uz Šibenik svoje su sudjelovanje potvrdili i gradovi: Baška, Cres, Čakovec, Dubrovnik, Hvar, Labin, Oroslavje, Plitvička Jezera, Rab, Rijeka, Samobor, Sisak, Supetar, Sveta Nedjelja, Umag, Varaždin, Varaždinske Toplice.

Provedba se temelji na evaluaciji rada koja obuhvaća odgovaranje na 100 pitanja podijeljenih u 12 načela: Pošteno provođenje izbora, zastupanje i sudjelovanje, Reaktivnost, Učinkovitost i djelotvornost, Otvorenost i transparentnost, Vladavina prava, Etičko ponašanje, Kompetencije i kapacitet, Inovacije i otvorenost za promjene, Održivost i dugoročna orijentacija, Dobro financijsko upravljanje, Ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija te Odgovornost. U projekt će biti uključeni i građani, zaposlenici gradske uprave te članovi Gradskog vijeća Grada Šibenika koji će ispuniti anketu Vijeća Europe sa pitanjima iz svih 12 načela.

Evaluatori će u konačnici provjeriti sve ispunjene upitnike i ankete, adekvatno ih valorizirati te, kao vrhunac provedbe projekta, odlučiti o dodjeli ELoGE priznanja.

Ciljevi projekta Europska oznaka izvrsnosti upravljanja su: omogućiti JLS-ovima obuku o dobrim standardima i metodama lokalne  (samo)uprave, podići svijest među kandidatima o 12 načela dobrog upravljanja, podići svijest među kandidatima o ulozi Centra za ekspertizu reforme lokalne samouprave Vijeća Europe, informirati građane o postojanju alata za mjerenje učinka njihovih  lokalnih vlasti, osvijestiti hrvatske građane o tome što znači dobro upravljanje, olakšati sudjelovanje građana u svim procesima donošenja odluka općenito te uključiti organizacije civilnog društva u provedbu načela dobrog upravljanja.