Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Grad Šibenik raspisao poziv na dostavu ponuda za sanaciju plaže u Zablaću

Grad Šibenik raspisao poziv na dostavu ponuda za sanaciju plaže u Zablaću

 

 

Grad Šibenik danas je raspisao Poziv na dostavu ponuda za radove na sanaciji pomorskog dobra, odnosno plaže u Zablaću, a procijenjena vrijednost nabave je 395.949,38 kuna bez PDV-a.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu za radove u svrhu sanacije plaže na pomorskom dobru koji se sastoje od: izrade betonskog obalnog zida-plombe koja služi kao zaštita od podlokavanja obale djelovanjem mora, sanacije postojećih i izrade novih betonskih stepenica te postavljanja rukohvata, površinske obrade zaobalne površine, postavljanja drvenih klupa te  iscrtavanja dječjih igara na zaobalnoj površini (mlin, školica).

Radovi se izvode sukladno troškovniku koji se nalazi u dokumentima u prilogu, a kojim su predviđene količine predmeta nabave, dok se obračun radi  po sustavu „građevinska knjiga“.

Radovi sanacije pomorskog dobra provode se u sklopu projekta „Saniranje pomorskog dobra u Zablaću“, financirani sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture  te proračunskim sredstvima Grada Šibenika.

Kontakt osoba je Domagoj Vranjić, viši stručni suradnik u Odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika koji je dostupan na broj telefona: 022/431-069 te na e-mail: domagoj.vranjic@sibenik.hr.

Početak izvođenja radova je najkasnije u roku od 10 dana od dana obostranog potpisa ugovora, a rok za izvođenje radova je 45 dana.

Rok za dostavu ponude je 13. travnja 2022. godine u 12:00 sati.

  Objavljeno: 08.04.2022, 10:30h

 

  PREGLED DOKUMENATA