Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA
Curioseaty

 

  OPIS PROJEKTA

CURIOSEATY (Exploring Europe’s Maritime Heritage through Nautical Sports) je projekt koji ima za cilj izradu strategije razvoja transnacionalne nautičko-turističke rute (CurioSEAty) vezane uz europsko nautičko i podmorsko kulturno naslijeđe bazirano na postojećim ekspertizama i značaju pojedinih europskih nautičkih destinacija s bogatom poviješću i kulturom.

Projekt će doprinijeti raznolikosti i konkurentnosti europske turističke ponude snažeći poziciju Europe kao prvog izbora destinacije za nautički turizam i vodene sportove. Završetkom projekta, najmanje 10 europskih nautičkih destinacija bit će povezane kroz zajedničku temu Maritime Culture and Heritage i raznovrsnu ponudu atrakcija i doživljaja koje će biti dostupne zainteresiranim posjetiteljima.

Partneri projekta su: Grad Šibenik, Španjolsko udruženje nautičkih destinacija, Gospodarska komora Sasarija sa Sardinije, Udruga francuskih nautičkih odredišta, Autonomna regija Amadera, Turistička zajednica grada Ceuta i Break away travel iz Madrida. U okviru Hrvatske sudjeluje samo Šibensko-kninska županija sa 50-ak nautičkih lokacija i s njima povezanih 30-ak pružatelja takvih usluga.

U okviru „Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP-Competitiveness and Innovation Framework Programme)“ od ukupnog iznosa 199.929,53 eura, Gradu Šibeniku je odobreno 20.158,48 eura za sudjelovanje u projektu.

Ukupna vrijednost projekta je 154. 212 kuna, od čega EU sudjeluje sa 115.659 kuna što čini 75% ukupnog udjela, a preostalih 25%, odnosno 38.553 kuna sufinancira Grad Šibenik.

Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci.