Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Šibenika

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Šibenika

 

  OPIS PROJEKTA

Grad Šibenik s Ministarstvom turizma potpisao je 10. listopada 2019. godine Ugovor br. 06-V/2019JTI o sufinanciranju izrade “Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika”, sukladno uvjetima i kriterijima Programa javne turističke infrastrukture u 2019. godini. 

Vrijednost projekta iznosila je 120.000,00 kuna, od čega je sufinanciranje od strane Ministarstva turizma iznosilo 100.000,00 kuna. Prilikom izrade Studije proveden je participativan pristup kojim je u proces izrade dokumenta bio uključen veći broj dionika s lokalne razine, sa svih prostornih cjelina i iz svih sektora društva (javnog, privatnog, civilnog). Participativan pristup, obuhvatio je dva aspekta (provođenje upitnika među lokalnim stanovništvom i održavanje tri radionice). Studijom su se definirali optimalni prihvatni kapaciteti te ciljevi koje je potrebno realizirati kako bi se ostvario održivi razvoj turizma. Akcijskim planom definirali su se aktivnosti i koraci u svrhu ostvarenja ciljeva razvoja održivog turizma određenih studijom. Također, analizirane su mogućnosti i preporuke za uspostavu trajnog Centra za razvoj turizma na zaštićenim lokacijama.

Grad Šibenik prepoznao je potrebu za izradom ovakvog dokumenta kao učinkovitog alata za ostvarenje održivog razvoja turizma i osnove za planiranje budućeg razvoja u cilju otklanjanja negativnih učinaka razvoja turizma.