Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Šibenika

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Šibenika

 

  OPIS PROJEKTA

Dokument je učinkovit alat za ostvarenje održivog razvoja turizma i osnova za planiranje budućeg razvoja u cilju otklanjanja negativnih učinaka razvoja turizma.

Grad Šibenik s Ministarstvom turizma potpisao je 10. listopada 2019. godine Ugovor br. 06-V/2019JTI o sufinanciranju izrade “Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Šibenika”, sukladno uvjetima i kriterijima Programa javne turističke infrastrukture u 2019. godini. 

Vrijednost projekta iznosila je 120.000,00 kuna, od čega je sufinanciranje od strane Ministarstva turizma iznosilo 100.000,00 kuna. Prilikom izrade Studije proveden je participativan pristup kojim je u proces izrade dokumenta bio uključen veći broj dionika s lokalne razine, sa svih prostornih cjelina i iz svih sektora društva (javnog, privatnog, civilnog). Participativan pristup, obuhvatio je dva aspekta (provođenje upitnika među lokalnim stanovništvom i održavanje tri radionice). Studijom su se definirali optimalni prihvatni kapaciteti te ciljevi koje je potrebno realizirati kako bi se ostvario održivi razvoj turizma. Akcijskim planom definirali su se aktivnosti i koraci u svrhu ostvarenja ciljeva razvoja održivog turizma određenih studijom. Također, analizirane su mogućnosti i preporuke za uspostavu trajnog Centra za razvoj turizma na zaštićenim lokacijama.

Grad Šibenik prepoznao je potrebu za izradom ovakvog dokumenta kao učinkovitog alata za ostvarenje održivog razvoja turizma i osnove za planiranje budućeg razvoja u cilju otklanjanja negativnih učinaka razvoja turizma.