Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Novi izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Jadrtovac (nedjelja, 05.11.2023.)

NOVI IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA JADRTOVAC

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I MJESNIH ODBORA GRADA ŠIBENIKA

 Trg palih branitelja Domovinskog rata 1

 Tel. 022/431-050, 431-053, 431-061

 email: tajnistvo@sibenik.hr

  PREGLED DOKUMENATA