Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja

ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja

 

  OPIS PROJEKTA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo je Odluku kojom se grad Šibenik utvrđuje kao područje za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i dobiva priliku za korištenje EU sredstava iz navedenog mehanizma u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine. 

Urbano područje Šibenik čine grad Šibenik, kao središte, grad Skradin i općina Bilice. Osnovni kriteriji za ulazak u obuhvat urbanog područja su udio dnevnih migracija zaposlenih u grad Šibenik od minimalno 30% te obveza postojanja prostornog kontinuiteta. Grad Skradin i općina Bilice udovoljavaju navedenim kriterijima i zajedno s gradom Šibenikom čine kontinuirano urbano područje. Predstavnička tijela Općine Bilice i Grada Skradina donijela su Odluku o prethodnoj suglasnosti za ulazak u sastav urbanog područja Šibenik. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potvrdilo je dostavljeni prijedlog obuhvata Urbanog područja Šibenik. Grad Šibenik započeo je s postupkom izrade Strategije razvoja urbanog područja Šibenik do 2027. godine (SRUP). Provedena je jednostavna nabava usluge izrade Strategije urbanog područja Šibenik. Ugovor je potpisan s odabranim ponuditeljem tvrtkom Urbanex d.o.o., na iznos od 167.900,00 kn + PDV. Kao prvi korak u postupku izrade SRUP-a Grad Šibenik prikupio i, izrađivaču strategije, dostavio podatke potrebne za cjelovitu analizu stanja, te je započeo s pripremama za održavanje tematskih participativnih radionica i aktivnosti kao dopunu analizi stanja konkretnim informacijama s terena i potvrđivanje zaključaka o postojećem stanju u prostoru.

USPOSTAVA URBANOG PODRUČJA ŠIBENIK

STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA ŠIBENIK

KOORDINACIJSKO VIJEĆE

1. Koordinacijsko vijeće (21.10.2021.)

2. Koordinacijsko vijeće (01.03.2022.)

3. Koordinacijsko vijeće (22.08.2022.)

4. Koordinacijsko vijeće (08.02.2023.)

5. Koordinacijsko vijeće (02.11.2023.)

PARTNERSKO VIJEĆE

1. Partnersko vijeće (07.12.2021.)

2. Partnersko vijeće (25.08.2022.)

3. Partnersko vijeće (10.02.2023.)

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

VANJSKO VREDNOVANJE STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA ŠIBENIK ZA RAZDOBLJE 2021.—2027.

1. Prethodno vrednovanje

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN