Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Trg Dražena Petrovića

Trg Dražena Petrovića

 

  OPIS PROJEKTA

Riječ je o dugogodišnjem problemu i potrebi sanacije trga, ne samo zbog plavljenja garažnog objekta ispod njega, već i zbog neprimjerenog izgleda javne gradske površine u središtu grada.

Projekt je urbanizirao čitav prostor kojim komuniciraju ne samo građani okolnih zgrada, već i srednjoškolci, ali i klijenti brojnih poslovnih subjekata na trgu. Uređenje Trga Dražena Petrovića dovršeno je 22.10.2015., odnosno na Draženov 51. rođendan.

Prema idejnom rješenju tvrtke Verus projekti d.o.o., trg  je vizualno podijeljen na dva dijela.

Prvi dio koji je vizualno popunjen, te drugi dio koji je ostavljen kao praznina (apstraktni dio). Vizualno ispunjeni dio sadrži elemente klupa i trodimenzionalne lopte,te na narativan i doslovan način povezuje promatrača s Draženom i šibenskim elementima. Taj dio je predviđen za igru djece i odmor u hladu zgrada.

Dio koji je ostavljen kao praznina, je zamišljen kao apstraktni dio. Praznina ima dimenzije košarkaškog igrališta,a u parteru je zavojiti element "meandra" koji završava sa kamenim postamentom,na kojem je brončani odljev Draženovih tenisica iz vremena kada je igrao za Šibeniku. Taj dio na simboličan način prikazuje život koji nije ravna crta već ima uspone i padove, pozitiv i negativ, a na kraju završava sa kamenim postamentom, svjetlom i tenisicama koje su uhvaćene u dinamičnom položaju netom prije skoka prema "gore". Promatraču je ostavljeno, mašti na volju, da zamisli ostatak scene.

Na kamenom postamentu su "QR kodovi" preko kojih posjetitelji mogu virtualno posjetiti Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović  i srodne sadržaje u Gradu Šibeniku.

Ovaj dio je zamišljen i kao završetak "Puta Dražena Petrovića" koji obuhvaća spomen-sobu u stanu u kojem je proveo djetinjstvo, koš ispred zgrade, igralište pokraj dvorane sa spomenikom, dvoranu na Baldekinu ,i novouređeni Trg

  PREGLED DOKUMENATA