Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA
UrbEco

 

  OPIS PROJEKTA

UrbEco je projekt koji je nastao zbog problema zastarjelog i neodgovarajućeg sustava javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika i okolice.

Ovaj problem definiran je u svim pripremnim studijama razvijenim kroz INTERMODAL: ključan projekt za razvoj UrbEca, a koji ujedno predstavlja  izravnu nadogradnju započetih aktivnosti.

Cilj UrbEca je uspostava intermodalnog autobusnog i brodskog javnog prijevoza temeljenog na inovativnim i ekološkim rješenjima, a specifični cilj je izraditi studijsku i tehničku dokumentaciju koja će povećati razinu pripremljenosti za financiranje i implementaciju projekta UrbEco.

Ovim projektom  žele se riješiti četiri osnovna uzroka glavnog problema:

neadekvatna infrastruktura (nepostojanje popratne servisne infrastrukture za građane i neadekvatna oprema, loša cestovna infrastruktura, loša prometna signalizacija, nedostatak parkirališta, nepostojanje biciklističkih staza);  zastarjeli prometni model i loša organizacija prometa (nedovoljna učestalost autobusnih linija, nedovoljna učestalost brodskih linija, nedovoljna intermodalnost, visoka cijena prijevoza, slaba povezanost otoka i šireg adm. područja s centrom grada, nedostupni vozni redovi, nepovezanost s aerodromima, slabo korištenje željeznice, nepostojanje alata za planiranje putovanja, nepostojanje široko dostupnog sustava prodaje i naplate karata, loša vidljivost javnog gradskog prijevoza prema turistima);  zastarjela prometna sredstva (zastarjeli autobusi, zastarjeli brodovi i nepostojanje autobus manjih kapaciteta) i loš utjecaj postojećeg prometnog sustava na okoliš (nepovoljan odnos udjela javnog i privatnog prijevoza, buka i onečišćenje okoline iznad su održivih granica).

Provedba projekta sastoji se od sljedećih elemenata:

  1. Izrada Master plana održive urbane mobilnosti grada Šibenika
  2. V Promidžba i vidljivost
  3. PM Upravljanje projektom i administracija


Projekt UrbEco trenutno se nalazi u fazi izrade Master plana prometa za područje Grada Šibenika. Master plan je ključni strateški dokument zahtjeva od Europske komisije koji predstavlja preduvjet za financiranje svih budućih zahvata / mjera u lokalni prometni sustav iz EU fondova. Osim strateških smjernica sastavni dio Master plana će biti i kompletni prometni model područja grada Šibenika, a obuhvaća i mjere javnog prijevoza prema otocima.

Ciljane skupine ovog projekta su stanovnici otoka, stanovnici prigradskih naselja, svi stanovnici grada Šibenika i ŠKŽ, turisti i posjetitelji.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.031.608.00 HRK, od čega se bespovratnim sredstvima EU fondova financira 876.866.80 HRK,  a lokalna samouprava sudjeluje s 154.741,20 HRK.

UrbEco je započeo 20.svibnja 2015. godine, predviđeni završetak je 30.rujna 2016. godine, a njegovi partneri su Šibensko-kninska županija i Grad Vodice.

LINKOVI:

www.strukturnifondovi.hr
www.promet-eufondovi.hr

  PREGLED DOKUMENATA