Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Odsjek komunalnog i prometnog redarstva

Odsjek komunalnog i prometnog redarstva obavlja poslove vezane za provođenje komunalnog reda i poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom.

Odsjekom upravlja voditelj, a odsjek se sastoji od pododsjeka komunalnog redarstva i pododsjeka prometnog redarstva.

Unutar odsjeka se provode i poslovi mjesne samouprave koji obuhvaćaju poslove u svezi rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, izuzev poslova izbora i konstituiranja tih tijela.

Radno vrijeme sa strankama ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 do 10:30 sati.

Pododsjek komunalnog redarstva

Pododsjek komunalnog redarstva obavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo, ali i niza drugih propisa.

Unutar pododsjeka radi osam djelatnika od čega pet djelatnika na neodređeno i tri djelatnika na određeno radno vrijeme.

Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva:

 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
 • obavljanje nadzora nad davanjem javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Šibenika na korištenje za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (kiosaka, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, štandova, reklamnih i drugih naprava) i nad korištenjem javnih površina za druge svrhe,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 • obavljanje nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija radi obavljanja komunalne djelatnosti, djelatnosti na pomorskom dobru ili druge djelatnosti,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika,
 • obavljanje nadzora nad radom komunalnih i trgovačkih društava koji obavljaju poslove iz područja komunalnog i vodnog gospodarstva te prikupljanja i postupanja s otpadom,
 • obavljanje nadzora nad primjenom propisanih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mjera na sprečavanju širenja ambrozije i drugih mjera koje se tiču zaštite zdravlja pučanstva iz djelokruga jedinica lokalne samouprave.

Što nije u nadležnosti komunalnog redara:

 • kršenje javnog reda i mira
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,
 • građenje čvrstih objekata,
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Propisi koji se odnose na rad pododsjeka komunalnog redarstva:

 • Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 6/20 i 8/21).
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 04/18).
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika („Službeni glasnik  Grada Šibenik“ broj 12/22 i 6/23).
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Šibenika za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“ br. 12/22).
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Šibenika za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“ br. 3/23).“

Pododsjek prometnog redarstva

Pododsjek prometnog redarstva obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života Šibenčana.

Unutar pododsjeka radi osam djelatnika od čega četiri djelatnika na neodređeno i četiri djelatnika na određeno radno vrijeme. Prometni redari mogu izdavati prekršajni nalog, odnosno naplaćivati novčanu kaznu u visini od 300 do 700 kuna za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo.

Prometni redari su u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba, osposobljeni iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.

Aktivnosti prometnog redarstva prioritetno su usmjerene na sam centar grada sa naglaskom na nadzor nad parkiranim vozilima na mjestima rezerviranim za vozila osoba sa invaliditetom, na mjestima za vozila dostave te na pješačkim prijelazima i autobusnim stajalištima.

 Propisi koji se odnose na rad pododsjeka prometnog redarstva: 

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN  67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17)
 • Prekršajni zakon (Narodne novine 107/2007, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)