Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Odsjek za građevinsko-tehničke poslove, promet, održavanje cesta i javnih površina

Poslovi Odsjeka:

  • priprema i provedba projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture; 
  • priprema i provedba projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; 
  • uređenje naselja,
  • nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa
  • koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela
  • održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se naročito: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, javna rasvjeta, komunalne vodne građevine i groblja.

Uređenje područja Grada obuhvaća poslove izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Grada, prometnica i drugih javnih površina.

Analiza, kontrola i uređenje prometa obuhvaća poslove praćenja, analize i normativnog uređivanja, odgovarajućeg označavanja, te nadzora cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama i izdavanje prometnih suglasnosti.