Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Hodajući kolegij gradonačelnika

Hodajući kolegij gradonačelnika

 

  OPIS PROJEKTA

Projekt Hodajućeg kolegija Gradonačelnika Grada Šibenika dobitnik je Golden Award for Excellence (GWA), prestižne nagrade Međunarodne udruge za odnose s javnošću (IPRA) i to u kategoriji za odnose s javnošću u javnom sektoru. Također, u 2014.g. projekt je osvojio i Grand Prix Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) u javnom sektoru.

OPĆENITO:

Hodajući kolegij predstavlja novi odnos lokalne vlasti u Šibeniku prema građanima, gradu i njegovim dnevnim problemima. Riječ je o načinu uočavanja i rješavanja komunalnih problema, kroz aktivno i otvoreno sudjelovanje vlasti, gradskih službi i zainteresiranih javnosti.

Izlaskom iz ureda, hodanjem, odnosno obilaskom, uz razgovor o gradskim problemima i istovremenim davanjem naloga o izvršavanju zadataka, ispred medija i građana, povezuje se svaki segment posla u komunalnoj problematici, ali na način da se konkretnim zaduživanjem nadležnih službi i pojedinaca. Ito na licu mjesta, efikasnije se obavljaju redovni zadaci i time poboljša percepcija javnosti o Gradskoj upravi.

Prigoda je to i da se redovni zadaci bolje iskomuniciraju jer, uslijed nerijetkih zastoja u internoj komunikaciji, zna se često dogoditi da se propuste predstaviti javnosti.

KAKO JE NASTAO:


Na jednom od redovnih uredskih kolegija pročelnika, koji se održavaju svakog ponedjeljka u 8h, gradonačelnik je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da je jedan mali komunalni problem predmet rasprave već treći kolegij zaredom (kao neriješen) te najavio izlazak iz ureda uz obilazak „sporne“ lokacije. U obilazak su pozvane sve relevantne službe (gradske, gradska poduzeća) kako bi se na licu mjesta dogovorio način rješavanja problema s točnim zaduženjima i hodogramom aktivnosti. Na prijedlog pročelnice Ureda gradonačelnika na hodajući kolegij su pozivani i mediji i posredstvom medija (i društvenih mreža) i građani Grada Šibenika od kojih se očekuje aktivno sudjelovanje u obilascima i „kontrola“ onoga što je na kolegijima zadano.

PROBLEMI KOJE RJEŠAVA:

Obilazeći lokacije koje su predmet hodajućeg kolegija, gradonačelnik na licu mjesta otvoreno govori o problemima i daje naloge službenicima i odgovornim službama za njihovo rješavanje i to ispred građana i predstavnika medija. Rješavajući komunalne probleme iz „uredske perspektive“, zna se dogoditi da djelatnici uključeni u njihovo rješavanje ne znaju kako „problem izgleda na terenu“.

Svjestan činjenice da niti jedan sustav ne može biti dovoljno uspješan bez učinkovitog angažmana svojih djelatnika, projekt je usmjeren i u tom pravcu kroz jačanje timskog rada i odgovornosti, kako pojedinaca, tako i cjeline. Izravnim kontaktom s gradonačelnikom, zaposlenike, pozvane na hodajući kolegij, se motivira i aktivira, a rezultat je vidljiv.

„Spuštanjem u grad“ i izravnom komunikacijom s građanima,onima koji nas prate na Hodajućem kolegiju, ali i slučajnim prolaznicima, gradonačelnik ima priliku kroz razgovor poslušati prijedloge, komentare, ali i kritike svojih sugrađana i time pokazati da je on gradonačelnik svih Šibenčana, koji sa svima razgovara o gradskim temama , bez obzira jesu li ga podržali na lokalnim izborima ili ne. Osoba zadužena za odnose s javnošću kroz komunikacijsku djelatnost i „prema unutra“ i „prema vani“ pomaže da se rad Gradske uprave u javnosti prezentira na način koji to ona, s obzirom na rezultate, i zaslužuje, ali i da se poboljša interna komunikacija.

S obzirom da je Gradonačelnik zadužen za kreiranje prijedloga proračuna i odgovoran za njegovo izvršenje, slušajući stavove svojih sugrađana i to u izravnom kontaktu, uvažava njihove prijedloge koji će biti od pomoći u procesu kreiranja toga krucijalnog dokumenta, ali i u samoj proračunskoj potrošnji. Projekt, pored te vertikalne linije vlast-građani, ima za cilj obuhvatiti što širi spektar različitih gradskih tema i zadataka, naravno kroz komunalni aspekt. Pokazuje se to kao ispravan pristup jer se s projektom ide "u širinu" te se njime obuhvaća i veliki broj građana, s obzirom da su kolegiji usmjereni ili na neku gradsku četvrt/mjesni odbor ili na neku specifičnu temu (sportski objekti, škole ili sl.).

Kao inovacija u načinu rada Gradske uprave Hodajući kolegij je dobro prihvaćen od javnosti; građani i predstavnici mjesnih odbora i gradskih četvrti pozdravljaju projekt i način na koji se transparentno prati svaka njegova faza. Nakon prvih pet hodajućih kolegija u 2013.g. koje smo planirali s obzirom na komunalne probleme na koje su građani i predstavnici mjesnih odbora i gradskih četvrti ukazali, bilo u usmenoj, bilo pismenoj formi, nastavak projekta u 2014. g., kroz 8 hodajućih kolegija, te održanih 6 u 2015., sveo se na zamolbu građana i predstavnika MO i GČ „da gradonačelnik dođe i u moj kvart i održi Hodajući kolegij“.

Koncept projekta pomaže gradonačelniku i Gradskoj upravi da budu što učinkovitiji u poslovima iz svoje nadležnosti. Posebice treba naglasiti znatno drugačiji pristup prema građanima Grada Šibenika; oni su partneri gradonačelniku i njegovom timu u rješavanju gradskih problema.

Kroz otvorenu komunikaciju sa svojim sugrađanima Gradonačelnik pokazuje svoju spremnost za razgovor ne samo o "dobrim stvarima", već i o problemima te pokazuje spremnost na javnu kritiku. Također, on pokazuje da je na raspolaganju svojim sugrađanima kao njihov partner u rješavanju zajedničkih problema. Zahvaljujući projektu građani percipiraju svoju ulogu u sustavu; hodajući kolegij je tako postao njihov alat pomoću kojeg iskazuju svoja razmišljanja, ideje, kritike i u konačnici potvrđuju svoju ulogu u sustavu. S druge strane, Gradonačelnik dobiva najrelevantniju „besplatnu pomoć“ (od građana i predstavnika MO i GČ) u izradi proračuna koji se odnosi na komunalni dio u okviru redovnog održavanja.

ZAKLJUČAK:

Živimo u društvu koje se stalno zalaže za što transparentniji rad javne uprave; za što snažniju kontrolu njezina rada upravo od strane javnosti. U tom smislu komunikacija se stalno podiže na višu i višu razinu; komuniciranje posredstvom društvenih mreža, pravo na pristup informacijama (koje Vas obvezuje dati na uvid sve ono što je u posjedu javne uprave; dokumente, informacije i sl.),a mi smo ovim projektom htjeli i uspjeli otići korak dalje.

Kvalitetno komuniciranje je preduvjet napretka u svakom segmentu društva; svaki pojedinac, u ovom slučaju građanin, zaslužuje da ga se uvaži u upravljanju gradom, odnosno u trošenju zajedničkog proračunskog novca. Uz pomoć hodajućeg kolegija gradonačelnik sa svojim sugrađanima izravno komunicira i sluša njihove prijedloge i kritike (a i pohvale). Pored toga, nakon dolaska „s terena“, gradonačelnik i njegovi suradnici imaju jasnu sliku „što moraju“ i „kako moraju“, imaju kvalitetno iskomuniciranu bazu kako bi problem riješili na najbolji način. Naravno da ima zadataka koji su neizvršivi odmah; pojave se imovinsko-pravni problemi ili je pak riječ o financijski zahtjevnijim projektima, no većinu ih se riješi odmah, u istoj proračunskoj godini.

 

CILJEVI PROJEKTA:

stvaranje bolje percepcije javnosti o radu Gradske uprave i njezinoj efikasnosti i osjećaju njezine brige za Grad i građane (građani imaju stalni osjećaj nedovoljne brige lokalne vlasti za grad i njegove probleme);


poboljšanje interne komunikacije (poštivanje Pravilnika o komuniciranju);


približavanje medijima komunalnih problema koji su i od najvećeg interesa javnosti, ali po principu dostupne informacije od relevantnih sugovornika i svima pod jednakim uvjetima dostupnosti;


omogućavanje osobi zaduženoj za OSJ da efikasnije radi svoj posao čime se pojačavaju i alati kojima gradska administracija izravno dolazi do građana (povećanje broja čitatelja na Facebook stranici Grada i gradonačelnika, kao i razvijanje komunikacije s građanima na društvenim mrežama);


jačanje interesa građana za komunalne probleme i njihovog sudjelovanja u rješavanju istih


jačanje odgovornosti u radu zaposlenika Gradske uprave upravi;


podizanje efikasnosti u radu (rješavanje i manjeg komunalnog problema zna se odužiti „uredskim načinom rada-(dopisi, sastanci...), čime se smanjuje efikasnost u radu i „prema unutra“ i „prema vani“);


jačanje timskog rada u Gradskoj upravi;


potreba jačanja odgovornosti pojedinaca (zaposlenika) i sustava (Gradske uprave) u cjelini;


omogućavanje zaposlenicima gradskih odjela i službi da se uvjere kako je bolje preduhitriti javnost s informacijama, nego čekati medije da pošalju upit.


Hodajući kolegiji održavaju se u prosjeku dva puta mjesečno, te se vodi tablica obećano/učinjeno o čijem ažuriranju vode brigu Odjel za komunalne djelatnosti i Ured gradonačelnika Grada Šibenika.

  PREGLED DOKUMENATA