Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Regionalni centar za gospodarenje otpadom "Bikarac"

Regionalni centar za gospodarenje otpadom "Bikarac"

 

  OPIS PROJEKTA

Stanovnici Šibensko–kninske županije dobili su dugoročno kvalitetno rješenje za održiv sustav gospodarenja otpadom u skladu s najvišim standardima Europske unije.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac pušten je u probni rad 21. prosinca 2021. godine. 

 

Sadržaj projekta

Projekt uspostave RCGO Bikarac kroz svoje tri faze realizacije, predvidio je:

 - Sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta na Bikarcu

 - Izgradnju nove sanitarne plohe usklađene sa standardima Europske zajednice

 - Sanaciju i zatvaranje svih manjih odlagališta u Šibensko–kninskoj županiji

 - Izgradnju pretovarnih stanica na području Pirovca i Biskupije

 - Organizaciju prikupljanja i odvoza otpada na području Šibensko-kninske županije

 - Organizaciju sustava odvojenog prikupljanja papira za 30.000 kućanstava u Županiji

 - Promociju i uspostavu sustava odvojenog prikupljanja svih vrsta korisnog i opasnog otpada

 - Izgradnju pogona za mehaničko biološku obradu otpada

 

Prva faza koja je završila 2011. godine sufinancirana je sredstvima Europske unije iz predpristupnog programa ISPA, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 8,82 milijuna eura, od čega se 6 milijuna eura (68 posto) odnosi na sredstva ISPA, 1,57 milijuna eura (17,8 posto) osigurao je Grad Šibenik, a 1,25 milijuna eura (14,2 posto) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Ugovori

U sklopu ISPA projekta RCGO Bikarac podrazumijeva šest ugovora:

 - Ugovor za izvođenje radova na izgradnji RCGO Bikarac potpisan je u veljači 2010. s grčkom tvrtkom Ergasis Techniki S.A. u konzorciju s Mesogeos S.A. Investitor je u listopadu 2010. godine ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju RCGO Bikarac. Završetak ugovora za radove predviđen je za listopad 2011. godine.

 - Ugovor za nadzor radova na izgradnji RCGO Bikarac potpisan je u travnju 2010. s njemačko-hrvatskim konzorcijem FICHTNER GmbH & Co. KG i MHM-inženjering d.o.o.

 - Ugovor za odnose s javnošću potpisan u svibnju 2010. s nizozemskom tvrtkom SPAN Consultants B.V. u konzorciju s Regionalnim centrom zaštite okoliša iz Zagreba.

 - Ugovor za nabavu opreme za RCGO Bikarac – raspisivanje natječaja za izbor najboljeg ponuditelja planira se u prvoj polovici 2011. godine.

 - Ugovor za radove na sanaciji odlagališta Pirovac – raspisivanje natječaja za izbor najboljeg ponuditelja planira se u prvoj polovici 2011. godine.

 - Ugovor za tehničku pomoć za RCGO Bikarac – provedba završena u 2009. godini.

 

Faze projekta

 

Korak prvi: Bikarac

Sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta te uređenje nove sanitarne plohe za prihvat otpada. Bikarac je spreman za preuzimanje ključne uloge u budućem sustavu gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji. Nekadašnje „smetlište“ postaje uređeni zeleni brežuljak pored ceste. U isto vrijeme predviđa se sanacija odlagališta otpada u Pirovcu. Paralelno s građevinskim radovima, Gradska čistoća Šibenik promovira  program odvojenog prikupljanja papira. Projekt u prvoj godini obuhvaća 15.000 stanovnika, a u drugoj godini projekta sudjeluje ukupno 30.000 Šibenčana. U kontaktima s medijima, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, poduzetnicima, vrtićima, školama i građanima, Gradska čistoća kontinuirano izvještava o napretku radova i promjenama koje donosi RCGO Bikarac.

 

Korak drugi: Šibensko-kninska županija

Sanacijom preostalih sedam odlagališta na području Šibensko–kninske županije, projekt ulazi u drugu fazu realizacije. Uz sanaciju odlagališta, gradi se pretovarna stanica na području Pirovca i Biskupije, odakle se prikupljeni otpad ekonomičnim vozilima prebacuje na Bikarac. Pretovarna stanica u Pirovcu pokriva grad Vodice i općine Pirovac, Tisno i Murter, a druga  gradove Knin i Drniš te područje općina Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Ružić. Pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada širi se na područje cijele Županije.

 

Korak treći: Postrojenje za mehaničko biološku obradu

 Izgradnja postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO). S obzirom na pozitivna iskustva i tijek provedbe projekta, realizacija druge i treće faze provodi se uz pomoć fondova Europske unije.

Prije početka provedbe ISPA projekta RCGO Bikarac obavlja pripremne radove. Godine 2005. godine gradi se ulazno-izlazna zona s mosnom vagom sredstvima iz programa CARDS Europske unije, dok se tijekom 2009. godine nacionalnim sredstvima gradi protupožarni put i hidratantska mreža. 

 

Partneri na projektu

Za uspješnu provedbu cjelokupnog projekta ključno je međusobno povjerenje svih partnera na projektu. Projekt uspostave RCGO Bikarac podrazumijeva suradnju velikog broja partnera - od lokalne zajednice, vrtića, škola, nevladinih udruga, institucija lokalne i nacionalne vlasti do predstavnika međunarodnih institucija, tvrtki i poslovnih partnera.

 

Financiranje

Ukupna vrijednost projekta: 8,820.000 €

Europska unija (ISPA projekt): 6.000.000 € (68 %)

Grad Šibenik - 1,570.000 € (17,8 %)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - 1,250.000 € (14,2)

 

Radovi na terenu

Ugovor za izvođenje građevinskih radova, čija vrijednost iznosi 5,3 milijuna eura, zaključen je s grčkim tvrtkama Ergasis Techniki S.A. i Mesogeos S.A., koje projekt provode u suradnji s domaćim tvrtkama IPZ Uniprojekt Terra iz Zagreba i EURCO d.d. iz Vinkovaca. Nadzor radova obavlja njemačka tvrtka Fichtner GmbH & Co.KG u konzorciju s hrvatskom tvrtkom MHM-inženjering d.o.o. iz Osijeka.

Za provedbu projekta nadležna je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, a krajnji korisnik je Gradska čistoća d.o.o., Šibenik.

 

Partneri

  • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
  • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
  • Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj
  • EuropeAid Cooperation Office
  • Grad Šibenik

 

preuzeto sa stranica Gradske Čistoće d.o.o.

  PREGLED DOKUMENATA